fbpx

Golfklinik Danmark

Privatlivspolitik / GDPR

Golfklinik Danmark respekterer dit privatliv.

Denne privatlivspolitik omhandler beskyttelse af personlige oplysninger og beskriver dine rettigheder til privatliv og vores forpligtelse til at sikre dine
personoplysninger.

Vi er underlagt EU’s persondataforordning (GDPR).

Denne privatlivspolitik om beskyttelse af personlige oplysninger er altid tilgængelig på vores hjemmeside.

Anvendelsesområde og accept

Privatlivspolitikken om beskyttelse af personlige oplysninger leverer oplysninger om databehandlingen, som udføres af Golfklinik Danmark, når vi som dataansvarlig afgør, til hvilket formål og med hvilke hjælpemidler behandlingen udføres.

Den leverer også oplysninger om den databehandling, Golfklinik Danmark udfører på vegne af vores kunder på grundlag af deres instruktioner. Kunden er dataansvarlig og Golfklinik Danmark er databehandler.

Personoplysninger er oplysninger, som kan identificere dig som person, eksempelvis e-mailadresse, postadresse eller telefonnummer etc. Det er for os nødvendigt at behandle dine personoplysninger for at kunne betjene vores kunder.

Hvis data behandler vi

Golfklinik Danmark behandler personoplysninger om vores kunder, som defineres som de lokale Golfklinikker, som er en del af Golfklinik Danmark. Vi behandler desuden personoplysninger om golfspillere og personer, som udgør potentielle Kunder.
Vi behandler ligeledes data på vegne af vores Kunder, hvor Kunden kontrollerer behandlingen. Dette reguleres i særskilte databehandleraftale.

Hvorfor vi behandler personoplysninger

For generelt at styre vores Kunderelationer og for at opfylde vores Kundeforpligtelser har Golfklinik Danmark brug for oplysninger om dig i din rolle som Kunde og bruger af en tjeneste. Formålene med at behandle disse personoplysninger er:

 1. at levere de ønskede ydelser og produkter og tjenester til dig eller Kunder
 2. at gennemføre leverancer i overensstemmelse med aftaler indgået med dig eller Kunder at forbedre og udvikle kvaliteten, funktionaliteten og brugeroplevelsen af vores produkter, tjenester og hjemmeside
 3. at registrere, begrænse og forebygge sikkerhedstrusler og udføre vedligeholdelse samt fejlfinding og fejlretning
 4. at forebygge misbrug af vores produkter og tjenester
 5. at behandle ordrer, fakturering, betalinger og anden finansiel opfølgning
 6. at oprette interesseprofiler for at promovere relevante nyhedsbreve, produkter og tjenester

Det juridiske grundlag for at behandle personoplysninger i henhold til de ovenfor angivne formål i nr. 1-6 er primært baseret på, at Golfklinik Danmark ud fra et forretningsperspektiv har en legitim interesse i at behandle dine personoplysninger på en måde, som efter vores overbevisning ikke er i konflikt med dine rettigheder vedrørende persondatabeskyttelse og selvbestemmelse. Det juridiske grundlag for at behandle dine personoplysninger i henhold til det formål, som er angivet nr. 7, er dit samtykke.

Hvordan vi indsamler dine personoplysninger

Generelt indsamler Golfklinik Danmark personoplysninger direkte fra dig.

Vi anvender også cookies og andre sporingsteknologier, når du anvender Golfklinik Danmarks sider og når du interagerer med os per e-mail. Dette gør vi for at optimere din oplevelse af Golfklinik Danmarks sider og ydelser.

Golfklinik Danmark bruger automatiske dataindsamlingsværktøjer samt forskellige sporingsteknologier for at indsamle oplysninger om dine aktiviteter på Golfklinik Danmarks sider, og dine interaktioner med os.

Hvordan vi indsamler dine personoplysninger

Generelt indsamler Golfklinik Danmark personoplysninger direkte fra dig. Vi anvender også cookies og andre sporingsteknologier, når du anvender Golfklinik Danmarks sider og når du interagerer med os per e-mail. Dette gør vi for at optimere din oplevelse af Golfklinik Danmarks sider og ydelser. Golfklinik Danmark bruger automatiske dataindsamlingsværktøjer samt forskellige sporingsteknologier for at indsamle oplysninger om dine aktiviteter på Golfklinik Danmarks sider, og dine interaktioner med os.

Hvilke personoplysninger vi behandler

Typen af personoplysninger, vi behandler om dig, kan være:

 • Grundlæggende kontaktoplysninger, såsom navn, adresse, telefonnummer og e-mail
 • Feedback, kommentarer eller spørgsmål vedrørende Golfklinik Danmark eller vores produkter og tjenester
 • Indhold, du har uploadet, såsom fotos og video
 • Unikke brugeroplysninger, såsom login-id, brugernavn, adgangskode og sikkerhedsspørgsmål
 • Finansielle oplysninger, såsom kreditkortoplysninger
 • Trafikoplysninger som bliver leveret af din webbrowser, eksempelvis browsertype, enhed, sprog og adressen på den hjemmeside, du kom fra, og andre trafikoplysninger, herunder IP-adresse.
 • Clickstream-adfærd og aktivitet på Golfklinik Danmarks Sider og i vores produkter og tjenester
 • E-mail-adfærd, eksempelvis hvilke e-mails fra os du åbner hvornår og hvordan
 • Som dataansvarlig behandler Golfklinik Danmark ikke følsomme personoplysninger om dig.

Dine rettigheder

Retten til at fravælge nyhedsbreve og markedsføringskommunikation.

Du har ret til at fravælge modtagelsen af nyhedsbreve og markedsføringskommunikation fra os du kan gøre det enten ved at:
følge instruktionerne for framelding i det relevante nyhedsbrev eller markedsføringskommunikation kontakte os via e-mail på ja@golfklinik.dk

Grundlæggende rettigheder

Du har ret til at tilgå dine personoplysninger ved at anmode om et overblik over personoplysninger om dig, og du kan have en ret til at få dine data udleveret. Du har også ret til at anmode Golfklinik Danmark om at korrigere unøjagtigheder i dine personoplysninger. Hvis du har et log-in til Golfklinik Danmarks Golf- Intra, kan dette normalt selv foretage disse korrektioner.

Du har endvidere ret til at anmode om sletning af personoplysninger og til at begrænse eller fremsætte indsigelser mod vores behandling af dine personoplysninger.

Brug venligst ja@golfklinik.dk til at indgive alle anmodninger som nævnt i dette afsnit. Du har endelig også ret til at indgive en klage til Datatilsynet vedrørende vores behandling af dine personoplysninger.

Datasikkerhed og opbevaring

Således sikrer vi dine personoplysninger

Golfklinik Danmark forpligter sig til at undgå uautoriseret adgang, offentliggørelse eller anden afvigende behandling af personoplysninger. Golfklinik Danmark skal sikre fortroligheden af de personoplysninger, vi behandler, fastholde integriteten af personoplysninger og sikre sin tilgængelighed i overensstemmelse med gældende lovgivning om persondatabeskyttelse.

Som en del af vores forpligtelser tager vi rimelige og relevante organisatoriske, tekniske og fysiske procedurer og forholdsregler i anvendelse for at beskytte de oplysninger, vi indsamler og behandler, med hensyntagen til typen af personoplysninger og den risiko, du og vores kunder udsættes for ved evt sikkerhedsbrud.

Organisatoriske

 • Databehandlingsaftaler med underleverandører, som behandler data på vegne af Golfklinik Danmark
 • Obligatoriske procedurer for registrering af behandlingsaktiviteter og vurdering af risici for registrerede Assistance fra eksterne eksperter

Tekniske

 • Klassificering af persondata, der sikrer implementering af sikkerhedstiltag på niveau med risikovurderingen
 • Vurdere brug af kryptering og pseudonymisering som risikobegrænsende foranstaltninger
 • Begrænse adgangen til persondata til de personer som har brug for det, til opfyldelse af forpligtelser i forbindelse med indgåede aftaler eller lovgivning, osv.
 • Anvende systemer som opdager, forebygger og advarer ved evt brud på persondatasikkerheden
 • Assistance fra eksterne eksperter

Så længe opbevarer vi dine personoplysninger

Golfklinik Danmark opbevarer kun dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt i forhold til det anførte formål, samtidig med at der tages hensyn til vores behov for at besvare forespørgsler og løse problemer samt overholde juridiske krav under gældende lovgivning.

Dette betyder, at Golfklinik Danmark kan opbevare dine personoplysninger i en rimelig periode efter din og vores Kundes sidste interaktion med os. Når de personoplysninger, vi har indsamlet, ikke længere er nødvendige, sletter vi dem.

Vi kan behandle data ud fra statistiske formål, men i sådanne tilfælde vil dataene være pseudonymiserede eller anonymiserede.

Golfklinik Danmark som databehandler

Golfklinik Danmark leverer forskellige systemer og tjenester til vores kunder. De fleste af vores tjenester indebærer behandling af Kundernes data, herunder deres personoplysninger.

Formålene med behandlingen afgøres af vores kunder, ikke af Golfklinik Danmark. Dette gør Kunden til den dataansvarlige. Golfklinik Danmark optræder i sådanne tilfælde som databehandler og behandler dataene på vegne af og i henhold til instruktioner givet af Kunden. Relationen mellem kunden som dataansvarlig og Golfklinik Danmark som databehandler skal reguleres af en databehandlingsaftale

Kundens og Golfklinik Danmarks forpligtelser

Når Kunden optræder som dataansvarlig, skal Kunden, i overensstemmelse med gældende lovgivning om databeskyttelse, sikre det juridiske grundlag for behandlingen af personoplysninger. Kunden skal endvidere vurdere og etablere ejerskabet til de risici, som registrerede udsættes for gennem behandlingen af deres personoplysninger. Et andet vigtigt aspekt ved Kundens forpligtelser som dataansvarlig er at overholde oplysningsforpligtelsen i forhold til registrerede.

Golfklinik Danmark er en naturlig del af Kundens forpligtelser som dataansvarlig, i den forstand at Golfklinik Danmark tjenester udgør dele af behandlingen af personoplysninger, som Kunden skal sikre er i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning. Når Golfklinik Danmark behandler personoplysninger på vegne af sine kunder, skal vi således gøre det i overensstemmelse med gældende lovgivning om databeskyttelse for databehandlere.

Kunden og Golfklinik Danmark er således forpligtede til at samarbejde for at sikre persondatabeskyttelsen for registrerede.

Underleverandører og eksport af personoplysninger

Golfklinik Danmark bruger underleverandører til at behandle personoplysninger. Disse underleverandører er typisk leverandører af cloudtjenester eller andre IT- hosting tjenester.

Ved brug af underleverandører vil Golfklinik Danmark indgå en databehandlingsaftale med underleverandører for at sikre dine persondatarettigheder og for at opfylde vores forpligtelser over for vores kunder.

Ændringer til denne privatlivspolitik

Hvis vi ændrer vores privatlivspolitik om beskyttelse af personlige oplysninger, vil vi publicere den reviderede udgave her med en opdateret revisionsdato.

Hvis vi foretager væsentlige ændringer af vores Privatlivspolitik, som i betydelig grad ændrer vores praksisser for persondatabeskyttelse, kan vi også meddele dette til dig på andre måder, eksempelvis ved at sende en e-mail eller ved at offentliggøre en meddelelse på vores hjemmeside.

Denne privatlivspolitik blev opdateret den 26. april 2018.

Kontakt os

Hvis du har nogle kommentarer eller spørgsmål vedrørende vores Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger, uløste problemstillinger vedrørende databeskyttelse og databrug eller et muligt brud på din persondatabeskyttelse, send dem venligst til ja@golfklinik.dk